Når man driver med slektsgranskning eller noe lignende, kommer man over mange gamle ord. Det kan også være av nyere dato.

Det er greit å ha noe forklaringer på ordene.

I gamle dager var det dansk-språket som var i bruk i Norge. Og prester skrev på latin i kirkebøker o.l.

Slektsordboken blir oppdatert etterhvert.

SLEKTSORDBOK