Kartene over gravplassene eller kirkegårdene vil hjelpe dere med å finne frem til riktig felt for å kunne finne en bestemt gravstein.
Ved noen av gravplassene henger det kart, fint om dere tok bilde av de kartene og sender til allslekt@allslekt.org
Hvis dere vet om en eller flere linker, så det ville vært fint om dere sender epost til allslekt@allslekt.org og forteller. Også hvis det er noen linker som ikke virker, at dere sier i fra.

Kart og søk:

Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Utlandet